"Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním."

"Helping children on their educational journey."

KDO JSME A JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ?

 

Comenius School in United Kingdom je neziskovou organizací, občanským sdružením založeným za účelem podpory vzdělávání českých dětí žijících na území Spojeného království.

Výuka probíhá přímo ve školách, které tito žáci běžně navštěvují v podobě odpoledního studia nebo v sobotní a úterní škole v Lincoln Green centru. Pomáháme se začleněním žáků a studentů v české komunitě a doplňujeme klasické vzdělání o znalosti českého jazyka, dějepisu a českých reálií. Což kromě zkvalitnění mateřského jazyka posílí možnost jejich případného uplatnění v České Republice jako i možnost jejich studia na Vysokých školách.

 

Comenius School UK is registered and approved supplementary school by Leeds City Council and Czech Embassy London

 

2018 Copyright - Comenius School UK - all rights reserved