"Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním."

"Helping children on their educational journey."

BREXIT

Aktuální informace pro české a slovenské občany žijící ve Spojeném Království

Londýn - Leeds 21.09.2018

 

 

Zástupci Comenius School UK a Českého Kulturního Centra v Leeds se tento týden účastnili jednání s představiteli britské vlády o otázkách spojených s Brexitem na českém velvyslanectví v Londýně.

 

Co jsme se dozvěděli?

 

Evropští občané budou moci začít žádat o settled či pre-settled status nejpozději od 29. března roku 2019.

 

Pozor všichni občané a to i ti, kteří už mají permanent resident status budou muset podat aplikaci o settled či pre-settled status a to nejpozdějí 30. června 2021. Po celou dobu aplikace budou mít stejná práva jako mají nyní.

 

Kdo může zažádat o settled status?

 

O settled status může zažádat evropský občan žíjící na území k 29.března 2019 minimálně pět let.

 

Settled status zajišťuje evropským občanům stejná práva jako mají nyní.

 

Kdo může zažádat o pre-settled status?

 

O pre-settled status může zažádat každý evropský občan, který bude pobývat ve Spojeném Království dobu kratší než 5 let před 29.březnem 2019.

 

Občan, který získá pre-settled status bude mít stejná práva jako občan, který získá settled status, kromě faktu že během období 12 měsíců nesmí vycestovat mimo území Spojeného Království na dobu delší než 6 měsíců.

 

Kolik bude aplikace stát?

 

dospělí £65

 

mladší 16-ti let £32.50

 

děti, které jsou v péči státu, či v pěstounské péči mají aplikaci zdarma

 

občané, kteří už mají permanent rezidence jsou také osvobozeni od poplatku

 

 

 

 

Jak se bude moci aplikace vyřídit?

 

Aplikaci bude možné podat elektronicky. Doklady o pobytu, biometrické pasy atd. budou moci být skennovány pomocí scaneru či aplikací v mobilním telefonu. POZOR: podle zástupců britské vlády aplikace nebude moci být podána přes zařízení firmy Apple.

 

Na jakém základu může být moje aplikace zamítnuta?

 

1. V případě spáchání závážného trestného činu v období, které budete prokazovat. A pokud za tento trestný čin bude odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu delší dvou let.

 

Pozor po datu 29. března 2019 bude s každým, kdo spáchá jakýkoliv trestný čin a nebude již v té době mít pre-settled status či settled status, zahájeno řízení o deportaci.

 

2. Nedoložíte-li doklady, které by jakýmkoliv způsobem dokazovali vaší dobu pobytu. V takovém případě Vás úřady samozřejmě nejprve vyzvou k doplnění informací.

 

V případě zamítnutí žádosti budete mít možnost odvolání a podání nové aplikace zdarma.

 

 

Comenius School UK a Kulturní Centrum Leeds jedná spolu s představiteli českého velvyslanectví o možnostech podpory v období Brexitu pomocí našeho servisu MINOS2020.EU , který naše organizace zřídila.

 

Comenius School UK is registered and approved supplementary school by Leeds City Council and Czech Embassy London

 

2018 Copyright - Comenius School UK - all rights reserved