"Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním."

"Helping children on their educational journey."

Sobotní škola

Sobotní Českou školu navštěvují žáci od 5-ti do 15-ti let. Výuka probíhá v sobotu v Licoln Green centru od 10:30 - 14:30. Každý žák má sestavený individuální studijní plán.

Projekt Česká škola byl spuštěn začátkem školního roku 2016-2017. První školou byla Hovingham Primary School a výuka byla učena pouze jejím kmenovým žákům. Později přibyla výuka i v sobotní a úterní České škole v Leeds, která je určena všem žákům primary schools. S pomocí Pedagogické Fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jsme vypracovali speciální výukový plán tak, aby doplňoval dětem vzdělání

o český jazyk, dějepis českých zemí a zeměpis České republiky. Zároveň v rámci Erasmus+ do České školy přijíždějí jako učitelé stážisti z Karlovy Univerzity

a Královohradecké University. Ti poté v našich školách vyučují, čímž obohacují svou odbornou praxi.

Sobotní Českou školu navštěvují žáci od 5-ti do 15-ti let. Výuka probíhá v úterý v Licoln Green centru od 15:45 - 16:45. Každý žák má sestavený individuální studijní plán.

Úterní škola

Co je právě aktuálního na Facebooku?

 

 

Comenius School UK is registered and approved supplementary school by Leeds City Council and Czech Embassy London

 

2018 Copyright - Comenius School UK - all rights reserved