"Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním."

"Helping children on their educational journey."

ČESKÁ ŠKOLA LINCOLN GREEN

Česká škole v Leeds Lincoln Green poskytuje vyučování Českého jazyka, Dějepisu, a Zeměpisu. Projekt byl za-hájen 17.9.2016. Výuka je zajištěna českými pedagogy výlučně v českém jazyce.

 

Vyučování probíhá v sobotu a v úterý.

 

Sobota od 10.30 do 13.30 hodin, vyčované předměty: český jazyk, dějepis, zeměpis, výtvarná aktivita

poplatek £6.50 na dítě a den.

 

Úterý od 15,45 do 16.45 hodin, vyčované předměty: český jazyk s propojením na časově aktuální téma

poplatek £3.50 na dítě a den.

 

Poskytujeme slevu 25% pro rodiny s nízkým příjmem. *Housing benefit, JSA, ESA only.

Kde nás najdete?

 

Comenius School UK is registered and approved supplementary school by Leeds City Council and Czech Embassy London

 

2018 Copyright - Comenius School UK - all rights reserved