AKTUÁLNĚ

Co nás čeká?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Projekt byl zahájen 17. 9. 2016. Výuka je zajištěna rodilými mluvčími v českém jazyce.


Sobotní škola je určená pro děti od 3 do 12 let věku. Výuka probíhá v sobotu od 10:00 do 13:00. Vyučování začíná českým jazykem následuje dějepis a zeměpis. Děti si pravidelně odnáší domácí úkoly. Vyučování probíhá v učebně v Harehills Leeds nebo online. Každý týden je součástí jednoho z předmětů také výtvarná aktivita nebo společenská hra vedená v českém jazyce.

Během výuky není vyžadována přítomnost rodičů.


Kalendář vyučování se řídí podle prázdnin v councilu Leeds. Speciální akce školy (pokud není určeno jinak) jsou určené nejen pro děti školy.


Pro více informací prosím, vyplně a odešlete dotaz ZDE.


KALENDÁŘ

23.10.   Dušičky, Halloween

4.12.     Mikuláš

11.12.    Vánoční besídka
29.1.      Vysvědčení

26.3.      Velikonoce

28.5.      Den dětí
2.7.        Vysvědčení

PŘIHLÁŠKA

 
 
 
Sobotní výuka Lincoln Green Leeds
Wakefield City
Bradford City
 
 
 
 
 

* Údaj je povinný.