"Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním."

"Helping children on their educational journey."

Sobotní škola

Sobotní Českou školu navštěvují žáci od 5-ti do 15-ti let. Výuka probíhá v sobotu v Licoln Green centru od 10:30 - 14:30. Každý žák má sestavený individuální studijní plán.

Projekt Česká škola byl spuštěn začátkem školního roku 2016-2017. První školou byla Hovingham Primary School a výuka byla učena pouze jejím kmenovým žákům. Později přibyla výuka i v sobotní a úterní České škole v Leeds, která je určena všem žákům primary schools. S pomocí Pedagogické Fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně jsme vypracovali speciální výukový plán tak, aby doplňoval dětem vzdělání

o český jazyk, dějepis českých zemí a zeměpis České republiky. Zároveň v rámci Erasmus+ do České školy v Leeds přijíždějí jako učitelé stážisti nejen z Karlovy Univerzity a Královohradecké University. Ti poté v našich školách vyučují, čímž obohacují svou odbornou praxi, ale především znalosti dětí s českými kořeny žijících v Leeds a okolí.

Co je právě aktuálního na Facebooku?Comenius School UK  is registered and approved supplementary school by Leeds City Council and Czech Embassy London


2018 Copyright - Comenius School UK - all rights reserved