"Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním."

"Helping children on their educational journey."

ČESKÁ ŠKOLA  LINCOLN GREEN

Projekt byl zahájen 17. 9. 2016. Výuka je zajištěna českými pedagogy výlučně v českém jazyce.


Sobotní škola v Lincoln Green je určená pro děti od 3 do 12 let věku. Výuka probíhá v sobotu od 10:30 do 14:00. Vyučování začíná českým jazykem následuje dějepis a zeměpis. Děti si pravidelně odnáší domácí úkoly.

Každý týden je součástí jednoho z předmětů také výtvarná aktivita.

Během výuky není vyžadována přítomnost rodičů.  Nabízíme však možnost počkat při kávě nebo čaji na dítě s ostatními rodiči v naší společenské místnosti.


Sobota od 10:30 do 13:30 hodin, vyučované předměty: český jazyk, dějepis, zeměpis, výtvarná aktivita.


Poplatek činí  £6.50 na dítě a den.

 

Poskytujeme slevu 25% pro rodiny s nízkým příjmem. *Housing benefit, JSA, ESA only.


U školy je možnost parkování zdarma.

Kde nás najdete?


Comenius School UK  is registered and approved supplementary school by Leeds City Council and Czech Embassy London


2018 Copyright - Comenius School UK - all rights reserved