"Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním."

"Helping children on their educational journey."

KDO JSME A JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ?


Comenius School in United Kingdom je neziskovou organizací, občanským sdružením založeným za účelem podpory vzdělávání českých dětí žijících na území Spojeného království.

Výuka probíhá přímo ve  školách, které tito žáci běžně navštěvují v podobě odpoledního studia nebo v sobotní škole v Lincoln Green centru.  Pomáháme se začleněním  žáků a studentů v české komunitě  a  doplňujeme klasické vzdělání o  znalosti  českého jazyka, dějepisu a českých reálií. Kromě  zkvalitnění mateřského jazyka  to posílí možnost jejich případného uplatnění  v  České Republice stejně jako i  možnost  jejich studia  na  vysokých školách.

české adventní výlohy++++


Comenius School UK  is registered and approved supplementary school by Leeds City Council and Czech Embassy London


2018 Copyright - Comenius School UK - all rights reserved