"Pomáháme dětem na jejich cestě za vzděláním."

"Helping children on their educational journey."

Projekt Česká škola Comenius School UK poskytuje

volná místa Senior/Junior Teacher, Teaching Assistant


Co je náplní stážisty v projektu?

Projekt se skládá z více části - je tedy na dohodě s mentorem projektu, co přesně bude náplní stáže. Jedná se o výuku českého jazyka, zeměpisu ČR a dějepisu českých zemí. Erasmus+ stanovuje aktivní pracovní dobu stáže až na 40h/týdně. V projektu můžete, v případě že anglická škola bude žádat,  být zařazeni do výuky v Allerton High, kde budete působit v roli pedagogických asistentů. Dále povedete výuku tříd českých žáků. Detaily k projektu Česká škola Comenius School UK naleznete zde.


Kdo se může do projektu přihlásit?

Projekt je určen studentům nebo čerstvým absoloventům Pedagogické fakulty a to v denním nebo dálkovém režimu. Po dohodě termínu stáže se musíte přihlásit do výběrového řízení přímo na vaší fakultě.


V jakém období se lze stáže zúčastnit?

Projekt běží celoročně - během školního roku, minimální pobyt je 2 měsíce a maximální 12 měsíců.


Do kdy se mohu přihlásit?

Vyběrové řízení probíhá průběžně. Informujte se na příslušném oddělení ve vaší škole, jak jsou termíny stanoveny. 


Kde budu bydlet?

V rámci Erasmu+ si bydlení zajišťují sami stážisti.


S jakou finanční podporou Erasmus+ mohu počítat?

Program je financován Evropsou uníí, každému stážistovi je poskytnut příspěvek 600 Euro na měsíc. Detailní informace naleznete na českých stránkách Erasmu+


Jsou nabízena školení a kurzy apod.?

Comenius School UK nabízí školení a kurzy svým stážistům zdarma.


Jak je to se zdravotní péčí a zdravotním pojištěním během stáže?

Erasmus+ ani přijímací organizace Comenius School UK nemají povinnost pojištění ani zdravotní péči hradit ani zajišťovat. Velká Británie je stále členem Evropské unie, což vám zajišťuje ekvivalentní péči jako obyvatelům Británie. Je nutné mít s sebou platnou kartičku EHIC. Bežné ošetření na pohotovosti může trvat i několik hodin, zubní ošetření je plně hrazené pacientem a poplatek za položku na receptu je cca 9 liber. Je nutné mít připravenou finanční rezervu na tyto a jiné nečekané nejen zdravotní výdaje. Tyto vám mohou být proplaceny zpětně v ČR, pokud si zařídíte přídavné odpovídající pojistění.

Comenius School UK  is registered and approved supplementary school by Leeds City Council and Czech Embassy London


2018 Copyright - Comenius School UK - all rights reserved