ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ POBOČKY COMENIUS SCHOOL


COMENIUS SCHOOLS  NABÍZÍ POMOC PŘI ZŘÍZENÍ POBOČKY ČESKÝCH ŠKOL V ZAHRANIČÍ.


VE TŘECH VARIANTÁCH


DĚTSKÉHO VZDĚLÁVACÍHO KLUBU

 • mateřinka 1-4 roky
 • jednotřítka 5-11 let
 • výtvarné a vzdělávací aktivity
 • klub mohou vést maminky bez pedagogického vzdělání 
 • Comenius proškolí pracovníkyZÁJMOVÉ KOMUNITNÍ ŠKOLY

 • mateřinka 1-4 roky
 • jednotřítka 5-11 let
 • Český jazyk, Dějepis, Zeměpis, Výtvarná výchova


VZDĚLÁVACÍCH CENTER

 • bohemistika
 • vzdělávaní mládeže
 • vzdělávání cizinců
 • dokončení základního vzdělání pro dospělé


ZALOŽ ŠKOLU